บริการของเรา

คอร์สพรีเมี่ยม VVIP

1 ปี 85,000 บาท (2 ครั้ง/สัปดาห์)
>> ออร่าหน้าใส
>> ยกกระชับ + หน้าใส
>> V-SHAPE ปรับหน้าเรียว
>> VIP
>> ออกซิเจน
>> เสต็มเซลล์

PREMIUM VIP EXCLUSIVE

คอร์สเหมารวม พรีเมี่ยม VIP
คอร์ส VIP (เล็ก)
30 ครั้ง : 45,000 บาท
VIP ออกซิเจน ยกกระชับหน้าใส ออร่า เสต็มเซลล์ รีดหน้าเรียว

PREMIUM VIP EXCLUSIVE

คอร์สเหมารวม พรีเมี่ยม VIP
คอร์ส VIP (ใหญ่)
55 ครั้ง : 75,000 บาท
VIP ออกซิเจน ยกกระชับหน้าใส ออร่า เสต็มเซลล์ รีดหน้าเรียว

คอร์สพรีเมี่ยม VVIP

3 เดือน : 30,000 บาท
6 เดือน : 55,000 บาท
2 ครั้ง/สัปดาห์

OXYGEN & AURA & FACIAL SKIN

ออกซิเจน+ออร่า+หน้าใส
6 ครั้ง  : 10,000 บาท
12 ครั้ง : 19,000 บาท

Tighten face skin & Facial Skin

คอร์ส ยกกระชับ + หน้าใส
(ครั้งละ 2,200 บาท)
คอร์สยกกระชับ และ หน้าใส
6 ครั้ง  : 8,000 บาท
12 ครั้ง : 12,000 บาท (แถม 3 ครั้ง)

V-SHAPE &Tighten face skin

คอร์ส รีดหน้าเรียว + ยกกระชับ
(ครั้งละ 2,500 บาท)
คอร์ส หน้าเรียว + ยกกระชับ + หน้าใส
6 ครั้ง  : 10,000 บาท
12 ครั้ง : 20,000 บาท

AURA & Facial Skin

คอร์ส AURA + หน้าใส
(ครั้งละ 1,000 บาท)
คอร์ส ออร่า + หน้าใส
6 ครั้ง  : 6,000 บาท
10 ครั้ง : 9,000 บาท (แถม 3 ครั้ง)